최종 수정일 : 2024-06-14 13:47

2004. 03 Thành lập trường Đại học từ xa Ngoại ngữ Hàn Quốc
 • 2023
  • 2023. 12
   • Thành lập Khoa K-Beauty
   • Tái thiết Khoa An toàn Lao động thành Khoa An toàn Lao động và Quản lý Nhà ở
   • Tái thiết Khoa Giáo dục Đại cương thành Khoa Giáo dục Đại cương Athena
  • 2023. 11
   Số sinh viên được tuyển sinh gia tăng (từ 1.600 người lên 1.750 người)
  • 2023. 05
   Lễ khởi công xây dựng tòa nhà thứ hai của Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc
 • 2022
  • 2022. 11
   Thành lập Viện Giáo dục Toàn cầu(Global Education Institue)
  • 2022. 09
   Giáo sư Jang Ji-ho được bổ nhiệm làm hiệu trưởng thứ 6 của Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc
 • 2021
  • 2021. 07
   năm 2021, Ký kết thỏa thuận vận hành Khóa học Trực tuyến Mở Hàn Quốc (K-MOOC)
  • 2021. 01
   • Sát nhập khối ngoại ngữ, khối xã hội thành khối tổng hợp quốc tế
   • Sát nhập khoa Quản trị Kế toán và khoa Marketing quảng cáo thành khoa
   • Marketing - Quản trị kinh doanh.
   • Thành lập khoa Tư vấn tâm lý – Đa văn hóa.
 • 2020
  • 2020. 12
   Triển khai LMS-LearningX thế hệ mới trên nền tảng Canvas Global
  • 2020. 06
   Vận hành trường quay Creative số 1 và số 2
  • 2020. 02
   • Khai trương trung tâm Quốc tế
   • Khai trương Viện Chiến lược đổi mới E-learning và Trung tâm Micro-Learning
  • 2020. 01
   Xây dựng và khánh thành phòng họp trực tuyến
 • 2019
  • 2019. 07
   Khai trương trung tâm K-Study
  • 2019. 01
   • Cải tổ khoa Tài chính Kế toán, khoa Hành chính - Hội đồng nhân dân địa phương thành khoa Quản trị kinh doanh - Kế toán và khoa Hội nghị - Hành chính địa phương
 • 2018
  • 2018. 03
   Cải tổ Viện nghiên cứu U-Learning thành Viện nghiên cứu Giáo dục tương lai
 • 2016
  • 2016. 08
   • Đổi từ khoa kế toán tài chính, khoa hành chính · hội đồng địa phương thành khoa quản trị kinh doanh – kế toán, hành chính · hội đồng địa phương
   • Mở mới khoa Marketing·Quảng cáo, khoa An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
   • Khánh thành Studio Full-HD số 4
  • 2020. 01
   Bắt đầu hoạt động 'Tổ chức tư vấn các trường đại học ngoại ngữ Châu Á', bao gồm 11 trường Ngoại ngữ của 6 nước Châu Á
 • 2015
  • 2015. 01
   Khánh thành Studio UHD số 3
  • 2015. 02
   Đưa vào hoạt động dịch vụ CDN (Hệ thống truyền tải nội dung) quốc tế
  • 2015. 12
   Đăng ký bằng sáng chế “Hệ thống quản lý hoàn thành môn học và phương pháp quản lý môn học trang bị chức năng giới thiệu
 • 2014
  • 2014. 11
   Thành lập khoa Kinh doanh khu vực ASEAN, khoa Tài chính Kế toán, khoa Quản lý Cộng đồng
 • 2013
  • 2013. 08
   Khánh thành tòa trụ sở trường đại học
  • 2013. 12
   Khánh thành Studio Full-HD công nghệ cao số 1 và 2
 • 2012
  • 2012. 02
   Lễ khởi công xây mới tòa trụ sở trường đại học
  • 2012. 02
   Thành lập Viện đào tạo sau đại học TESOL trường Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc
  • 2012. 08
   Thành lập Viện giáo dục suốt đời
  • 2012. 10
   Thành lập khoa Tiếng Tây Ban Nha
 • 2010
  • 2010. 08
   Thiết lập không gian Mobile Campus của trường Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc
 • 2008
  • 2008. 04
   Phê duyệt đổi tên thành trường Đại học từ xa Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc
  • 2008. 10
   Phê duyệt lần cuối chuyển đổi Luật giáo dục đại học
 • 2007
  • 2006. 10
   Thành lập khoa Tiếng Hàn Quốc
 • 2004
  • 2004. 03
   Thành lập Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc