최종 수정일 : 2021-05-24 16:25

Khoa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ học về cách tiếp cận mang tính khoa học kỹ thuật và phân tích mang tính khoa học xã hội về sự an toàn và sức khoẻ của người lao động. Đóng góp cho sự phát triển của sự nghiệp trọn đời để từ một chuyên gia an toàn, người học sẽ tiếp cận vấn đề an toàn từ cái nhìn quản lý và có thể giải quyết được những vấn đề của hiện trường và có thể thành một người có chức vị cao trong doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đưa ra chương trình giảng dạy phù hợp nhất đối với những người muốn có giấy chứng chỉ liên quan đến an toàn nghề nghiệp và vệ sinh trong công nghiệp, những người đang tận tuỵ cống hiến cho công việc hiện tại như: ngành sản xuất, ngành dịch vụ, ngành xây dựng và đang có quan tâm đến vấn để an toàn và sức khoẻ. Chúng tôi đang vận hành và chuẩn bị một cách kỹ lưỡng lớp học chuẩn bị cho kỳ thi theo hình thức online dành cho đối tượng là những người muốn có được bằng chứng nhận. Khoa Sức khoẻ - An toàn nghề nghiệp, đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc là lựa chọn tốt nhất để trở thành nguyên gia về lĩnh vực an toàn sức khoẻ lao động.

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo chuyên gia về an toàn nghề nghiệp

hân tích theo kỹ thuật công nghiệp và khoa học xã hội

Học tập bằng cách tiếp cận theo hướng khoa học xã hội và kỹ thuật công nghiệp về nội dung an toàn sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động.

Phát triển sự nghiệp

Tiếp cận các vấn đề an toàn theo góc nhìn kinh doanh, và phát triển sự nghiệp theo hướng trở thành cố vấn cao cấp của các doanh nghiệp.
Đặc điểm đào tạo
  • Bài giảng On / Offline theo nhu cầu của học sinh.
  • Giảng viên là những chuyên gia cao cấp nổi tiếng trong nước với nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
  • Chương trình học tập phù hợp cho học sinh chuẩn bị thi lấy chứng nhận liên quan tới an toàn lao động và sức khoẻ lao động.

Chứng chỉ và giấy chứng nhận
  • Có khả năng lấy chứng nhận kỹ sư vệ sinh công nghiệp, kỹ sư an toàn công nghiệp, kỹ sư an toàn xây dựng.

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Doanh nghiệp tư nhân như công ty xây dựng, công ty chế xuất, công ty dịch vụ.
  • Doanh nghiệp nước ngoài.
  • Làm chuyên viên quản lý sức khoẻ và an toàn tại các cơ quan công.
  • Tư vấn viên hoặc chuyên gia tại các cơ quan chuẩn đoán an toàn.

Địa chỉ liên hệ
Contact info
Tel E-mail
+82-2-2173-3586 safety@cufs.ac.kr

107 IMUN-RO, DONGDAEMUN-GU, SEOUL, 02450, KOREA TEL : 82-2-2173-2580
Copyright (C) 2014 . All Rights Reserved.