최종 수정일 : 2021-05-24 16:11

Khoa Việt Nam - Indonesia là khoa nghiên cứu chuyên môn về khu vực và ngôn ngữ của Việt Nam và Indonesia với tổng số dân khoảng 400 triệu người. Với nền tảng đào tạo tập trung ngôn ngữ của khu vực Việt Nam và Indonesia - 2 quốc gia đang dẫn đường trong khu vực ASEAN, Khoa đang đào tạo ra những chuyên gia khu vực thông qua việc đào tạo đa dạng nhiều lĩnh vực bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử...

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo chuyên gia về Việt Nam và Indonesia

Đào tạo chuyên gia thông qua giảng dạy ngôn ngữ nền tảng

Giảng dạy ngôn ngữ một cách hiệu quả với đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của tiếng Việt và tiếng Indonesia

Đào tạo chuyên gia am hiểu về văn hóa xã hội khu vực của mỗi quốc gia

Đào tạo chuyên gia khu vực có kiến thức tổng hợp về về xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế mỗi quốc gia

Đào tạo chuyên gia có năng lực nghiệp vụ thông qua đào tạo về chuyên ngành quản trị kinh doanh và kế toán

Đào tạo nhân tài có năng lực nghiệp vụ về quản trị kinh doanh, có kiến thức về ngôn ngữ và am hiểu về quốc gia đó
Đặc điểm đào tạo

Mục tiêu của khoa Việt Nam - Indonesia là đào tạo ra những nhân tài quốc tế có thể thích nghi với xã hội toàn cầu trong thế kỷ 21. Để trở thành những chuyên gia có năng lực được công nhận ở cả môi trường trong và ngoài nước thì vừa phải giỏi lý thuyết vừa phải có nghiệp vụ dựa trên nền tảng là khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ của quốc gia đó. Sau khi tốt nghiệp khoa Việt Nam - Indonesia với nghiệp vụ chuyên ngành và ngôn ngữ của quốc gia đó, sinh viên sẽ có thể tự tin bước chân vào xã hội với hành trang được trang bị tốt và phát huy được hết khả năng của bản thân.


Chứng chỉ và chứng nhận, khả năng dự thi
  • Chứng chỉ hành nghề biên phiên dịch tiếng Việt/ tiếng Indonesia CUFS
  • Kỳ thi năng lực tiếng FLEX
  • Kỳ thi hướng dẫn viên phiên dịch du lịch
  • Có thể ứng thi vào kỳ thi lấy chứng chỉ chính thức được công nhận
  • Ôn luyện cho kỳ thi năng lực tiếng cho các cơ quan (cơ quan nhà nước và doanh nghiệp) trong và ngoài nước (có thể ứng thi trở thành cảnh sát đối ngoại khu vực Việt Nam - Indonesia)
  • Có thể ứng thi kỳ thi chuẩn bị cho việc phái cử công viên chức ra nước ngoài

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Nghiệp vụ thương mại
  • chuyên gia trong các lĩnh vực về doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam – Indonesia, công ty thương mại liên quan tới Việt Nam và Indonesia tại Hàn Quốc, doanh nghiệp về lĩnh vực văn hóa, ngành hàng không, ngành du lịch (phiên dịch du lịch), khách sạn, cảnh sát đối ngoại khu vực Việt Nam - Indonesia...
Nhập học cao học
  • Nhập học cao học tại các Viện sau đại học tổng hợp, Viện sau đại học khu vực
Du học
  • Du học tại các trường đại học và cao học tại Việt Nam và Indonesia
Đa văn hóa
  • Giáo dục liên quan đến đa văn hóa và làm việc tại các cơ quan phúc lợi

Địa chỉ liên hệ
Contact info
Tel E-mail
+82-2-2173-3580 asean@cufs.ac.kr

107 IMUN-RO, DONGDAEMUN-GU, SEOUL, 02450, KOREA TEL : 82-2-2173-2580
Copyright (C) 2014 . All Rights Reserved.