최종 수정일 : 2021-05-24 16:04

Khoa Tiếng Tây Ban Nha của Trường Đại học Cyber Ngoại Ngữ Hàn Quốc là khoa đầu tiên về đào tạo trực tuyến ở trong nước đang tiến hành đào tạo hiệu quả và đổi mới nhằm giao lưu với 500 triệu dân của 21 quốc gia trên toàn thế giới ở nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau. Khoa cũng đào tạo nhiều nhân tài quốc tế có năng lực từ giao tiếp ngôn ngữ cơ bản cho đến khả năng biên phiên dịch.

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo nhân tài toàn cầu tụ hợp tại Tây Ban Nha và châu Mỹ Latinh

Đào tạo chuyên gia nhằm giáo dục ngôn ngữ cơ bản

  • Đào tạo tiếng nước ngoài mang tính tổng hợp và có sự cân bằng giữa các kỹ năng đọc, viết, nghe, nói
  • Đào tạo điều chỉnh theo trình độ lấy học sinh là trọng tâm

Đào tạo chuyên gia am hiểu về văn hóa và khu vực

Đào tạo chuyên gia khu vực toàn cầu có kiến thức tổng hợp về ngôn ngữ, kinh tế, xã hội, văn hóa

Đào tạo người có năng lực giao tiếp và nghiệp vụ

Đào tạo nhân tài có kiến thức về ngôn ngữ và kiến thức nghiệp vụ thực tiễn áp dụng trong công việc
Đặc điểm đào tạo

Khoa Tiếng Tây Ban Nha cung cấp các khóa học và bài giảng tiếng Tây Ban Nha phù hợp với từng trình độ của người học, lấy sinh viên làm trọng tâm và các nội dung đa dạng phong phú dưới sự chỉ dạy của đội ngũ giáo viên ưu tú trong và ngoài nước.
Đào tạo các chuyên gia toàn cầu bằng việc cung cấp những kiến thức sâu rộng về văn hóa, kinh tế, xã hội của Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latinh; vận hành các chương trình thi lấy chứng chỉ DELE, chứng chỉ FLEX để được công nhận tại môi trường quốc tế và đào tạo chuyên gia có thể phát huy năng lực nghiệp vụ bất cứ lúc nào cho khu vực Tây Ban Nha - Mỹ Latinh thông qua các giờ học biên phiên dịch của đội ngũ giáo viên là chuyên gia trong lĩnh vực này.


Chứng chỉ và chứng nhận, khả năng dự thi
  • Chứng chỉ biên dịch tiếng Tây Ban Nha của CUFS
  • Có thể ứng thi để lấy chứng chỉ DELE(Diplomas de Español como Lengua Extranjera) Certificado
  • Có thể ứng thi để lấy chứng chỉ FLEX
  • Có thể ứng thi để lấy chứng chỉ hướng dẫn viên phiên dịch du lịch tiếng Tây Ban Nha

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Học cao học liên quan đến tiếng Tây Ban Nha
  • Du học tại các trường Đại học tại Tây Ban Nha hoặc Mỹ Latinh, đi học thời gian dài, học lên cao học tại các Viện sau đại học về Sư phạm hoặc biên phiên dịch
Nghề nghiệp
  • Làm việc tại các doanh nghiệp trong nước cần người sử dụng tiếng Tây Ban Nha hoặc tại các doanh nghiệp vùng Trung Nam Mỹ, hoặc sau khi học thêm chuyên ngành hai là giảng dạy tiếng Hàn, thi chứng chỉ giảng dạy tiếng Hàn cấp 2,3 thì có thể giảng dạy tiếng Hàn tại Tây Ban Nha hoặc khu vực sử dụng ngôn ngữ này
Họat động freelance
  • Biên phiên dịch freelance
Địa chỉ liên hệ
Contact info
Tel E-mail KakaoTalk
Tel +82-2-2173-2960, 2173-8739 spanish@cufs.ac.kr @Cyspanish

107 IMUN-RO, DONGDAEMUN-GU, SEOUL, 02450, KOREA TEL : 82-2-2173-2580
Copyright (C) 2014 . All Rights Reserved.