최종 수정일 : 2021-12-22 17:17

Chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn Quốc: Nuôi dưỡng chuyên gia ngành đào tạo tiếng Hàn Quốc·văn hóa Hàn Quốc hòa nhập với thế giới bằng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.
 • Nuôi dưỡng chuyên gia ngành giáo dục tiếng Hàn Quốc nhằm phổ cập tiếng Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc cho người nước ngoài trên thế giới.
Chuyên ngành Tiếng Hàn: Chương trình đào tạo các chuyên gia tiếng Hàn Quốc và văn hoá Hàn Quốc dành cho sinh viên người nước ngoài
 • ung cấp chương trình đào tạo có hệ thống với giảng viên có nền tảng kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn lâu năm cho sinh viên người nước ngoài đang sinh sống trong và ngoài nước, đến từ nhiều quốc gia.
 • Không chỉ nâng cao khả năng tiếng Hàn mà còn có thể học bằng kép, bằng 2 với các chương trình đào tạo đa dạng tại trường đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực biên phiên dịch, chuyên gia về Hàn Quốc học, chuyên gia ngành giáo dục tiếng Hàn Quốc.
Mục tiêu đào tạo
Nuôi dưỡng chuyên gia ngành đào tạo tiếng Hàn Quốc·văn hóa Hàn Quốc hòa nhập với thế giới bằng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.
Chương trình đào tạo các chuyên gia tiếng Hàn Quốc và văn hoá Hàn Quốc dành cho sinh viên người nước ngoài

Chuyên gia đào tạo tiếng Hàn Quốc·văn hoá Hàn Quốc

Nuôi dưỡng chuyên gia tiếng Hàn· văn hoá Hàn Quốc, những người giỏi cả về lý luận và thực hành tiếng Hàn và văn hoá Hàn Quốc như một người nước ngoài.

Nhà nghiên cứu Hàn Quốc học

Đào tạo nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu về Hàn Quốc học" dựa trên nền tảng am hiểu sâu rộng về tiếng Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc

Chuyên gia biên phiên dịch

Đào tạo biên phiên dịch viên trên nền tảng khả năng tiếng Hàn Quốc và nhiều ngoại ngữ khác.
Đặc điểm đào tạo
Chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn Quốc: Vận hành chương trình đào tạo khác biệt để nuôi dưỡng giáo viên tiếng Hàn có chuyên môn.
 • Vận hành và thiết kế môn học lý thuyết và thực tế của ngành giáo dục tiếng Hàn theo từng vùng ngôn ngữ, đã cân nhắc đến tính đa dạng của người học bao gồm việc hoàn thành môn học theo từng lĩnh vực được quy định trong luật cơ bản của chữ quốc ngữ.
 • Tiến hành đào tạo thực hành ngôn ngữ tiếng Hàn chất lượng cao để có thể trải nghiệm trước hiện trường bằng phương pháp hướng dẫn gắn kết 2:1 giữa người thực hành và giáo viên trong đội ngũ giảng viên chuyên môn trong và ngoài nước.
Chuyên ngành tiếng Hàn: Cung cấp chương trình đào tạo tiếng Hàn chất lượng cao dành cho học sinh người nước ngoài.
 • Cung cấp chương trình đào tạo mang tính hệ thống kỹ thuật cao mới nhất với đội ngũ giáo sư hàng đầu giỏi cả về lý luận và thực tế của ngành giáo dục tiếng Hàn.
 • Có thể chuẩn bị cho kì thi tiếng Hàn được công nhận như tiếng Hàn dành cho người nhập tịch, nâng cao sự thuần thục từ tiếng Hàn thường ngày đến tiếng Hàn chuyên môn và TOPIK bằng cách cung cấp nội dung đào tạo đa dạng.
 • Vận hành bài giảng có nội dung hứng thú về văn hoá Hàn Quốc hội tụ truyền thống và hiện đại, học và luyện tập biểu hiện tiếng Hàn một cách thực tế có khả năng vận dụng và nhiều lĩnh vực chuyên ngành như: quản trị kinh doanh, du lịch, nấu ăn, truyền thông, thời sự, lịch sử, công việc,...

Chứng chỉ và giấy chứng nhận
Chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn
 • Chứng nhận giáo viên dạy tiếng Hàn cấp 2
 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình thực tập giảng dạy tiếng Hàn tại nước ngoài
 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình chuyên gia xã hội đa văn hoá cấp 2 (có thể được cấp khi đăng ký môn học của khoa Tư vấn tâm lý - Đa văn hoá (mới được thành lập))
Chuyên ngành tiếng Hàn
 • Chứng chỉ hoàn thành khoá học tiếng Hàn cao cấp
 • Chứng chỉ hoàn thành khoá học tiếng Hàn thương mại
 • Chứng chỉ hoàn thành khoá học nhập môn biên phiên dịch tiếng Hàn

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn
 • Giáo viên tiếng Hàn được cử đi nước ngoài như trung tâm Sejong, tổ chức giao lưu quốc tế (trường đại học nước ngoài), bộ giáo dục (trường cấp ba Thái Lan), KOICA ,...
 • Vận hành và giảng dạy các cơ quan giáo dục tiếng Hàn dành cho đối tượng người nước ngoài và người dân di cư đang sống tại Hàn Quốc.
 • Giáo viên tiếng Hàn của các cơ quan đào tạo kiều bào nước ngoài và trường đại học nước ngoài.
 • Giảng viên cơ quan đào tạo tiếng Hàn thuộc trường đại học trong nước.
 • Học lên cao học chuyên ngành liên quan
 • Người phát triển nội dung đào tạo tiếng Hàn và văn hoá Hàn Quốc.
 • Giáo viên tiếng Hàn sau khi học xong
 • Giảng viên chương trình hòa nhập xã hội của bộ Tư pháp.
Chuyên ngành tiếng Hàn
 • Cơ hội xin việc tại các doanh Hàn Quốc
 • Giảng viên tiếng Hàn tại nước ngoài
 • Giảng viên tiếng Hàn (KSL) sau giờ học chính thức
 • Chuyên gia biên phiên dịch.
 • Chuyên gia đa văn hoá
 • Chuyên gia tiếng Hàn · văn hoá Hàn Quốc

Địa chỉ liên hệ
Contact info
Tel E-mail
+82-2-2173-2376 korean@cufs.ac.kr

107 IMUN-RO, DONGDAEMUN-GU, SEOUL, 02450, KOREA TEL : 82-2-2173-2580
Copyright (C) 2014 . All Rights Reserved.